Dagsrytme

Dagsrytmen i SFO (07.00 - 16.15)

07:00

SFO åpner og ungene tas imot og registreres etter hvert som de kommer.

Vi har rolige aktiviteter

07.30

De som ikke har spist frokost kan spise mellom 07.30-08.00.

08.00

Vi går ut en tur før skoledagen starter. ( værforbehold)

08:30

Skolen starter og alle barna går sammen med en voksen til garderoben v/klasserommet. Før barna forlater SFO må de rydde etter seg slik at det er hyggelig å komme tilbake etter endt skoledag.

12.45/14.00

Når skoledagen avsluttes, spiser elevene på klasserommet sammen med en SFO-ansatt før de går til SFOs lokaler eller ut.

Etter mat:

Består av frilek og organiserte aktiviteter, innelek eller utelek og er basert på frivillig deltakelse.

16.15

SFO stenger for dagen

Viktig for oss å vite

Det er viktig for oss å vite om barnet har allergi eller andre personlige behov. Dette for å ivareta barnet på best mulig måte.

Fri lek

  • En frivillig, spontan og lystbetont lek der barna selv er initiativtakere.

  • Ingen bestemt gruppestørrelse.

  • Ingen tidsramme.

Organisert aktivitet

  • Er voksenstyrt

  • Har som regel et begrenset antall deltakere

  • Er tidsbestemt

På SFO har vi utover høsten og i vintermånedene organiserte aktiviteter. Barna bestemmer selv om de vil delta på aktivitetene.

Plan for aktiviteter blir sendt på e-post 1 ganger i måneden.