Dagsrytme

Dagsrytmen (07.00 - 16.15)

07:00

SFO åpner, husk å gi beskjed til en voksen at du er kommet. Vi oppfordrer til rolig aktivitet inne fram til skolen starter.

07.30

 De barna som trenger å spise frokost på SFO kan spise.

08:30

Skolen starter og alle barna går sammen med en voksen til garderoben v/klasserommet. Før barna forlater SFO må de rydde etter seg slik at det er hyggelig å komme tilbake etter endt skoledag.

12.45/14.00

MAT. Barna spiser på klasserommene når skoledagen er over. Etter mat går alle barna ut.

Ettermiddagen

 Organisert eller fri lek ut fra tema og fastsatte aktiviteter.

16.15

SFO stenger for dagen.