Nyheter

Filmkveld

Dysleksi Narvik inviterer til Filmkveld i filmsalen på gamle gymnaset (Frydenlund VGS) mandag 29.04 fra kl 19.30-20.00.

Påmelding med barnets navn sendes på sms til tlf: 908 23839.

Arrangementet gjelder for barnegruppa.

Velkommen!

Mvh

Dysleksi Narvik.

VU-avisa PERSPEKTIV

6.trinn ved Skistua skole har denne uken laget nettavis. Følg linken nedenfor for å se hva våre flinke elever har laget.


aksjon-mot-hodelus_skriv-til-foreldre-pa-skole_bokmal_var2019 (1).pdf

Aksjon mot hodelus på skolen vår

Folkehelseinstituttet oppfordrer alle landets skoler og barnehager til å delta på nasjonale halvårlige aksjoner mot hodelus som arrangeres årlig i uke 10 og 35. Vår skole skal delta i uke 10, helgen 9. og 10. mars.

Til foreldre foresatte bokmål (1).pdf

Olweusundersøkelse

Informasjon angående Olweus-undersøkelsen som vi blir å gjennomføre i løpet av uke 11.

Info angående bruk av giftspray ved skolen

I lys av de siste dagers mediaoppslag om bruk av gift ved skolen for å bøte på utfordringer med skjegg- og sølvkre har vi behov for å komme med endel forklaringer rundt dette.

* Først og fremst beklager jeg at dere er nødt å lese om dette i aviser uten å ha mottatt denne informasjon på forhånd.

* Det er brukt en spray som er ufarlig for elevene på skolen. Dette er sjekket ut med kommuneoverlegen Per Thomas Hultveit.

* Dette stoffet er det samme som brukes i sjampo for lus eller innsmøring av kropp for bekjempelse av skabb. Giften er ufarlig for mennesker, selv hvis den spises.

* Sprayen som er brukt kan kjøpes over disk av hvem som helst i butikker som selger dette. Det er dette som er anvendt av byggeier ved skolen for å bekjempe artene.

* Det er også satt ut limfeller som innholder det samme ufarlige stoffet.

I den videre behandlingen vil dere bli holdt løpende informert om hvilke tiltak som iverksettes og før de blir iverksatt.

Med vennlig hilsen

Ørjan Halvorsen, rektor Skistua skole.

friluftsskole vinter 19 (1).pdf

Friluftsskole i vinterferien

Friluftsrådet og Narvik kommune arrangerer friluftsskole i vinterferien (5.-7.mars)

I år er friluftsskolen lagt til Beisfjord og Njalasouka camp.

Tilbudet er gratis og gjelder for elever i 5. - 7. klasse (10-13 år) i Narvik kommune.

Vi markedsfører arrangementet i avisen og på nett, men det beste er om dere kan hjelpe oss med å spre invitasjonen til elever i målgruppen ved deres skoler som ranselpost e.l.

Vi åpner for påmelding på nett fra tirsdag 19.februar klokken 09.00.


Skistua skole - åpent møte angående sølv- og skjeggkre 2019.pdf

Møte angående sølv -og skjeggkre

Torsdag 07.02.19 var det åpent møte ved Skistua skole ang sølv -og skjeggkre. Representanter fra rådmannsteamet, skolen og eiendomsforvaltningen var til stede.

Det ble gitt informasjon om hva som har vært gjort og hva som skal skje i tiden fremover. Det ble gitt anledning til å stille spørsmål underveis.

Vedlagt ligger presentasjonen fra møtet.

Innskriving av nye 1.klassinger VFS. Narvik kommunes webside.pdf
Visma Flyt Skole - Narvik kommunes webside.pdf
Innlogging «Min Skole» app - foresatte.pdf
Søknad om SFO plass - Narvik kommunes webside.pdf

Innskriving av nye 1.klassinger til skoleåret 2019/2020

Da er vi endelig klar for innskriving av neste års 1.klassinger.

Nytt av året er at dette nå skjer elektronisk via vårt nye system Visma Flyt skole. Bruk linken skole.visma.com/narvik for å logge inn. Her godtar eller avslår dere den tildelte plassen ved vår skole. Skulle dere få problemer med innlogging, ta kontakt med Rachel på mail: rachel.ervland@narvik.kommune.no eller ring 76912900 for hjelp.

NB! Husk å logge inn via ID-porten og ikke med brukernavn/passord.

Åpent møte angående sølv- og skjeggkre.pdf

Åpent møte angående sølv -og skjeggkre

Skistua skole inviterer til et åpent møte for foresatte med barn på Skistua skole og øvrige som har interesse i saken torsdag den 7. februar kl. 18.00 i gymsalen.

Meldinger i web

Da kan dere foresatte også sende meldinger til skolen via web. Så da trenger dere ikke å bare sende dette fra appen. Men dagsfravær pga sykdom eller legetime o.l. må fortsatt bare meldes via appen.

Tanken til Visma er at appen skal overta det meste og dreie mer bort fra web. Så på sikt vil dette bli ennå bedre. Men inntil videre må vi bare be dere om å ha tålmodighet med litt tungvinte løsninger. Til slutt skal dette bli ennå bedre for både dere og oss.

Nye telefonnummer SFO

Vi fikk for en tid tilbake nye telefonnummer til både Tigergutt og Nasse Nøff. Nå vil snart fasttelefonen bli helt borte så vi minner dere om å kun bruke mobiltelefonnummer hvis dere ønsker kontakt med oss. Men aller helst ønsker vi at dere bruker Visma Flyt Skole for kommunikasjon med oss.

Tigergutt 908 34 696

Nasse Nøff 908 34 699

Visma Flyt for SFO.pdf

Visma Flyt for SFO

Litt informasjon til dere med SFO-plass om hvordan dere deler meldinger til SFO om henting o.l da det ikke skal sendes meldinger direkte til SFO-ansatte.

Glemmekassen

Vi minner om at vi har en glemmekasse som står utenfor SFO-vinduene, med det samme man kommer inn i buen. Her ligger det drøssevis med gjenglemte klær fra elevene. Kan være lurt å gå gjennom den og se om du finner noe som er gjenglemt.

Vi har også et glemmeskap som står i glassgangen ved siden av inngangen til mellomtrinnet. Her samler vi gjenstander som er gjenglemt.

Oppdatert info Visma Flyt.pdf

Nytt om Visma Flyt skole

Da er vi endelig i gang med Visma Flyt for fullt. Vi har laget en liten oversikt som vi håper gjør det enklere for dere å skjønne forskjellen på Visma Flyt og Min Skole App.

Viktig å huske at alt av kommunikasjon skal gå gjennom enten Visma Flyt eller Min skole app. SMS eller epost til lærer/skolen skal ikke sendes som tidligere.

Opplever dere problemer må dere ikke nøle med å ta kontakt med oss. Vi hjelper dere så godt vi kan.

Godt nyttår!

Ønskes fra alle ansatte ved Skistua skole!

Oppstart for elevene er torsdag 3 januar.

Visma Flyt Skole

Alle skolene i Narvik kommune får nytt skoleadministrativt system fom 01.01.19. Her er litt foreldreinformasjon. Dette har vi også sendt pr mail til alle foresatte.

Svømming

Narvik svømmehall åpner for skolesvømming mandag, 19. november 2018.

Da kan vi endelig starte opp med svømmeundervisning for våre elever.

Påmelding til julegudstjeneste og alternativ aktivitet.pdf

Til foresatte for elever på Skistua skole! Deltakelse på julegudstjeneste tirsdag 18.12.2018

Skistua skole har som tradisjon å gå til Fredskapellet i løpet av siste skoleuke før jul. Der deltar vi på en ca 40 minutters julegudstjeneste.

Gudstjenesten skal ikke bære preg av avslutning. Den skal derimot fortelle noe om den norske kulturs tradisjon med julefeiring.


Innskriving av 1. klassinger til skoleåret 2019-2020

Innskrivingen av 1. klassingene til skoleåret 2019-2020 vil skje i februar 2019. Tidligere år har det vært vanlig å gjøre dette i november.

På grunn nytt oppvekst og administrativt fagsystem, velger skolene å vente med innskrivingen til dette er på plass. Mer informasjon vil komme når det nærmer seg innskrivningsdato.

Mer informasjon vil komme når det nærmer seg innskrivningsdato.Informasjon til foresatte ved 5.trinn vedrørende nasjonale prøver


Skolemiljø - nulltoleranse mot mobbing

Fra 1. august 2017 er det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø. Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende.

Les mer om: Skolemiljø - nulltoleranse mot mobbing på Utdanningsdirektoratet.no

Informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter nullmobbing.no

Bruk Hue er Norges største skoleturné mot nettmobbing. Siden 2009 har Bruk Hue-turneen hatt over 1000 skolebesøk og snakket med 250 000 barn og 50 000 foreldre om digital mobbing og nettvett Bruk Hue tilbyr eget foredrag for mellomtrinnet (6. og 7.trinn) brukhue.com

Det offentliges informasjonskanal for ungdom - ung.no

Guide til foreldre med barn som ikke har det bra på skolen - udir.no

Ønsker du å melde fra om mobbing og dårlig skolemiljø?

Du kan benytte nytt skjema for å melde fra om mobbing I skjemaet kan du enkelt fylle ut den informasjonen Fylkesmannen trenger for å hjelpe deg. Både elever og foreldre kan benytte skjemaet.