Nyheter

Skistua skole - informasjon om koronasituasjonen.

Fra høsten planlegger skolene for en mer normal skolehverdag der vi følger gult nivå i trafikklysmodellen. Det betyr at hele skoleklasser kan være samlet og at alle elever skal få et fulltidstilbud på skolen med ordinære skoledager.

Link til utfyllende informasjon: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/skole-korona/


Første skoledag skoleåret 2020/2021

Første skoledag for skoleåret 2020/2021 er mandag 17.08.20.
Starttidspunkt for klassene:

2. -7. klasse kl. 08:30 til ca. 11:00

  1. klasse kl. 11:30

Alle møter i skolegården.


Vi gleder oss til nytt skoleår :)

Halv plass ved Skistua SFO

Som de fleste sikkert har fått med seg så kan Narvik kommune nå tilby halv plass på SFO. Ved Skistua skole har vi bestemt at dere foresatte i stor grad kan styre selv hvordan plassen skal være, så lenge dere holder dere til inntil 12 timer pr. uke.

Pris for full plass er 2511,-

Halv plass er 1883,-

Stengt pga planleggingsdag


Fredag 14.08.20 vil SFO og Brumlemann holde stengt pga planleggingsdag.
Vi starter opp igjen første skoledag 17.08.20 til vanlig tid :)