Velkommen til Skistua skole

Skistua skole er en 1-7 skole med en praktfull beliggenhet i kort gangavstand til Narvikfjellet. Skolen ble bygd i 1997-98 etter tegning av arkitektfirmaet Snøhetta. Skolefritidsordninga ved Skistua skole har plass til ca. 90 barn og bygningen rommer også en egen avdeling for funksjonshemmede barn.

Skistua skole ligger litt utenfor Narvik sentrum, i bydelen Skistua. Vi er en skole med flotte utearealer. I tillegg til en flott skolegård har vi gangavstand til skog, myr, elv, fjell og fjære. Vi er en Olweusskole og en LP-skole.

Hva er digital mobbing?

Foresatte, lærere og alle andre som observerer endring i adferd hos våre barn - vær OBS!! Ta deg tid til å lese disse forskningsbaserte tekstene.

https://laringsmiljosenteret.uis.no/skole/mobbing/hva-er-mobbing/digital-mobbing/hva-er-digital-mobbing-article114802-21206.html

https://laringsmiljosenteret.uis.no/getfile.php/13152254/L%C3%A6ringsmilj%C3%B8senteret/Pdf/Mobbing/Mobbing-veileder.pdf

Ikke vær naiv å tro at eget barn ikke driver med digital mobbing.


Hvorfor mobber man digitalt?

Hovedmotivet for å mobbe andre på tradisjonell måte og digitalt er det samme; makt over den man utsetter for noe negativt og tilhørighet til/med de man plager samen med; proaktiv aggresjon.


Kontakt oss

Skistua skole

Telefon: 769 12900

Besøksadresse: Skistuaveien 22, 8515 Narvik

Epost: skistua.skole@narvik.kommune.no

Facebook: https://www.facebook.com/skistuaskole/