Kvalitet i SFO

Skistua skole satser på kompetanse og kvalitet i SFO. Fagarbeidere og assistenter skal arbeide seg gjennom en kompetansepakke som dreier seg om trygt og godt skolemiljø. Kompetansepakken skal bidra til refleksjon over verdier, holdninger og kultur, utvikling av egen praksis og økt handlingskompetanse.


Velkommen til Skistua skole

Skistua skole er en 1-7 skole med en praktfull beliggenhet i kort gangavstand til Narvikfjellet. Skolen ble bygd i 1997-98 etter tegning av arkitektfirmaet Snøhetta. Skolefritidsordninga ved Skistua skole har plass til ca. 90 barn og bygningen rommer også en egen avdeling for funksjonshemmede barn.

Skistua skole ligger litt utenfor Narvik sentrum, i bydelen Skistua. Vi er en skole med flotte utearealer. I tillegg til en flott skolegård har vi gangavstand til skog, myr, elv, fjell og fjære. Vi er en Olweusskole og en LP-skole.

Kontakt oss

Skistua skole

Telefon: 769 12900

Besøksadresse: Skistuaveien 22, 8515 Narvik

Epost: skistua.skole@narvik.kommune.no

Facebook: https://www.facebook.com/skistuaskole/