Ansatte

Administrasjon

Rektor

Halvar Stig Nilssen

Tlf: 769 12902/ 45065241

Epost: halvar.nilssen@narvik.kommune.no 

Inspektør

Anne-Rita Nicklasson

Tlf: 769 12903

Epost: anne-rita.nicklasson@narvikskolen.no 

Inspektør

Hilde Melund

Tlf: 769 12903

Epost: Hilde.melund@narvik.kommune.no


Spes.ped rådgiver

Katrine Robertsen

Tlf: 769 12905
Epost: katrine.robertsen@narvikskolen.no

Leder  Brumlemann

Tove-Lise Ljunggren

Tlf: 902 11 676

Epost: tove.ljunggren@narvik.kommune.no 

Helsesykepleier


Yvonn Hestnes


 Tlf: 94 14 64 09

Epost: yvonn.hestnes@narvik.kommune.no

SFO-leder

Gunn Inger Romsloe

Tlf: 769 12904 

Epost: Gunn.romsloe@narvik.kommune.no

1. Trinn

Kontaktlærer 1A

Bente Larsen

Epost: bente.larsen@narvikskolen.no Melding til lærer kan sendes i appen "Min skole"

Kontaktlærer 1B

Erlend Dahl Næss

Epost: erlend.dahl.nass@narvikskolen.no Melding til lærer kan sendes i appen "Min skole"

Faglærer

Mia Fyhn Jensen


Barne -og ungdomsarbeider

Martin Hage


2. Trinn

Kontaktlærer 2A

Kenneth Søreng

Mail: kenneth.soreng@narvikskolen.noMelding til lærer kan sendes i appen "Min skole"

Barne -og ungdomsarbeider

Catharina Fors
Epost: catharina.fors@narvikskolen.no 

Kontaktlærer 2B

Rune Thoresen

Mail: Rune.thoresen@narvikskolen.noMelding til lærer kan sendes i appen "Min skole"

Barnehagelærer

Anita Krantz Rokstad

Epost: anita.krantz.rokstad@narvikskolen.no

Faglærer 

Stine Sneve

Mail: stine.sneve@narvikskolen.noMelding til lærer kan sendes i appen "Min skole

Faglærer

Toril R. Fjellbakk

Mail: toril.fjellbakk@narvikskolen.no Melding til lærer kan sendes i appen "Min skole"

Barnehagelærer

Sofie Meghana Mikalsen


Epost:  Sofie.mikalsen@narvikskolen.no

Faglærer

Marlen Johansen

Epost: Marlen.johansen@narvikskolen.noMelding til lærer kan sendes i appen "Min skole"

Lærling

Lise Mariell LøknesAssistent

Kristina Yakoleva
3. Trinn

Kontaktlærer 3A

Evy-Ann Grønnli

Epost: evy.ann.gronnli@narvikskolen.no Melding til lærer kan sendes i appen "Min skole"

Kontaktlærer 3B

Kristian Dahl-Morgan

Epost: kristian.morgan@narvikskolen.no Melding til lærer kan sendes i appen "Min skole"

Faglærer

Geir Bakkejord

Epost: geir.bakkejord@narvikskolen.no Melding til lærer kan sendes i appen "Min skole"

Faglærer

Anita Lindal

Epost: anita.lindal@narvikskolen.noMelding til lærer kan sendes i appen "Min skole" 

Assistent

Trine Iversen

Epost: trine.iversen@narvikskolen.no 

Assistent

Iselin Beatrice Johansen

4. Trinn

Kontaktlærer 4A

Anastasia Pedersen

Epost: anastasia.pedersen@narvikskolen.no Melding til lærer kan sendes i appen "Min skole"

Kontaktlærer 4B

Kine M. Hammari Helland

Epost: kine.hammari.helland@narvikskolen.no Melding til lærer kan sendes i appen "Min skole"

Faglærer

Eirin Tangen

Epost: eirin.tangen@narvikskolen.no Melding til lærer kan sendes i appen "Min skole"

Faglærer

Marlen Johansen

Epost: Marlen.johansen@narvikskolen.noMelding til lærer kan sendes i appen "Min skole"

Barne -og ungdomsarbeider

Ragnhild Johansen

Epost: ragnhild.johansen@narvikskolen.no 

Assistent

Tobias MikalsenBarnehagelærer

Sofie Meghana Mikalsen


Epost:  Sofie.mikalsen@narvikskolen.no

5. Trinn

Kontaktlærer 5A

Ingeborg Soleng 

Epost: Ingeborg.soleng@narvikskolen.no Melding til lærer kan sendes i appen "Min skole"

Kontaktlærer 5B

Inger Sandvik

Epost: inger.sandvik@narvikskolen.no Melding til lærer kan sendes i appen "Min skole"

Faglærer

Veronika Jacobsen
Epost: veronika.jacobsen@narvikskolen.no 

Melding til lærer kan sendes i appen "Min skole"

Faglærer

Geir Bakkejord

Epost: geir.bakkejord@narvikskolen.no Melding til lærer kan sendes i appen "Min skole"

Barne -og ungdomsarbeider

Simen Fjellbakk

Epost: simen.fjellbakk@narvikskolen.no 

6. Trinn

Kontaktlærer 6A

Siril Pedersen

Epost: siril.pedersen@narvikskolen.no Melding til lærer kan sendes i appen "Min skole"

Kontaktlærer 6A

Silje Anett Skogli Amundsen

Epost: silje.amundsen@narvikskolen.noMelding til lærer kan sendes i appen "Min skole"

Faglærer

Katrine Robertsen

Epost: katrine.robertsen@narvikskolen.noMelding til lærer kan sendes i appen "Min skole"

Faglærer 

Ragnhild Utstøl Jakobsen

Epost: ragnhild.utstol.jakobsen@narvikskolen.no Melding til lærer kan sendes i appen "Min skole"

Barne -og ungdomsarbeider

Ann-Sigrunn Skjevik

Epost:ann-sigrun.skjevik@narvikskolen.no 

Assistent

Marcus Johnsen 


7. Trinn

Kontaktlærer 7A

Sofie Grønnli 

Epost: Sofie.gronnli@narvikskolen.noMelding til lærer kan sendes i appen "Min skole"

Kontaktlærer 7B

Kristine Hauglid

Epost: kristine.hauglid@narvikskolen.no Melding til lærer kan sendes i appen "Min skole"

Faglærer

Lill-Merethe Mikkelsen

Epost: lill.merethe.mikkelsen@narvikskolen.noMelding til lærer kan sendes i appen "Min skole"

Faglærer 

Charlotte Christensen

Epost: charlotte.christensen@narvikskolen.no Melding til lærer kan sendes i appen "Min skole"

Faglærer

Lin Eli

Epost: lin.eli@narvikskolen.no Melding til lærer kan sendes i appen "Min skole"

SFO-leder

Simen Fjellbakk

Tlf: 769 12904 

Epost: Simen.fjellbakk@narvikskolen.no

Barnehagelærer

Sofie Meghana Mikalsen


Epost:  Sofie.mikalsen@narvikskolen.no

Assistent

Trine Iversen

Epost: trine.iversen@narvikskolen.no 

Barne -og ungdomsarbeider

Martin Hage

Barne -og ungdomsarbeider

Ragnhild Johansen

Epost: ragnhild.johansen@narvikskolen.no 

Barne -og ungdomsarbeider

Catharina Fors

Epost: catharina.fors@narvikskolen.no

Barnehagelærer

Anita Krantz Rokstad

Epost: anita.krantz.rokstad@narvikskolen.no

Assistent

Karina Lunde

Epost: karina.lunde@narvikskolen.no

Barne -og ungdomsarbeider


Ann-Sigrunn Skjevik

Epost:ann-sigrun.skjevik@narvikskolen.no 

Assistent

Iselin Beatrice Johansen

Leder Brumlemann

Tove-Lise Ljunggren

Tlf: 902 11 676Epost: tove.ljunggren@narvikskolen.no 

Faglærer


Hanne Østvik

Epost: hanne.ostvik@narvikskolen.no Melding til lærer kan sendes i appen "Min skole"

Faglærer


Iris Kristiansen

Epost: iris.kristiansen@narvikskolen.no Melding til lærer kan sendes i appen "Min skole"

Faglærer


Henriette Iversen

Epost: henriette.iversen@narvikskolen.no Melding til lærer kan sendes i appen "Min skole"

Helsefagarbeider


Tina Hansen

Epost: tina.hansen@narvikskolen.no 

Assistent


Rodoz Kons

epost: rodoz.kons@narvikskolen.no 

Barne -og ungdomsarbeider med ped.

Sabine Laksholm

Epost: sabine.andreassen.laksholm@narvikskolen.no 

Vedlikeholdspersonale

Driftsoperatør

Bengt Olsen


Epost: bengt.olsen@narvik.kommune.no  

Renholder

Barbro Reinholdsen


Epost: barbro.reinholtsen@narvik.kommune.no   

Renholder

Sandra Nikolaisen


Epost: sandra.simonsen@narvik.kommune.no   

Renholder

Stig Magne Olsen

Epost:  stig-magne.olsen@narvik.kommune.no