Nyheter

Informasjon om SFO

Kunnskapsdepartementet har vedtatt 12 timers gratis SFO for 1., 2. og 3. trinn fra skoleåret 2024/2025.

Det betyr at det vil bli langt billigere for 1., 2. og 3. trinn å gå på SFO de første årene. Ordninga gjelder også SFO-tilbud i feriene. I Narvik har vi lagt de 12 gratis timene med skolefritidsordning til etter skoletid.

Sommeren 2024 er SFO stengt i ukene 29 og 30. 

Skolefritidsordningen er åpen i skoleferier, med unntak av de 2 siste ukene av fellesferien i juli måned. Hvis det er for få barn på et sted, så kan det hende vi tilbyr SFO-plass på en annen enhet.

https://www.narvik.kommune.no/tjenester/barnehage-skole-og-sfo/skolefritidsordning-sfo/


Velkommen til nytt skoleår 2023-24


Første skoledag i 2023 er mandag 21. august. 

1. trinn starter kl. 11.30 -13.00

2. -7. trinn starter kl. 08.30 - 11.00

SFO har vanlig åpningstid, fra kl 07.00- 16.15

Gleder oss til et nytt skoleår! 

SFO informerer 

Da er vi i full gang igjen på Skistua SFO, etter sommerferien. SFO før skolestart er åpen fra og med mandag 31.7 til og med onsdag 16.8. Vanlig åpningstid, 07:00-16:15. 

Torsdag 17.8 og fredag 18.8 holder SFO stengt, pga planleggingsdager. Vi åpner igjen første skoledag, mandag 21. august.

Når det gjelder de resterende 3 planleggingsdagene, så er de satt til:

Vi holder da stengt. 

Foresatte 1. trinn: All denne infoen og andre ting dere trenger å vite om i forhold til SFO, ble sendt ut i Visma før sommerferien. Hvis dere av en eller annen grunn ikke har fått dette info skrivet, så ta kontakt. 

Telefon: 769 12 909   Mail: Simen.fjellbakk@narvikskolen.no 

Ta også kontakt hvis det er andre ting dere måtte lure på 😄 

Skolen arrangerer besøksdag for neste års 1. klasser 7. juni kl. 12.00-13.00. 

Foresatte og elever møter i skolegården (buen). Elevene blir ropt opp og fulgt til klasserommene av lærerteamet.

Informasjon er sendt ut via Visma. Foresatte som ikke har aktivert app, eller e-post anmodes om å gjøre dette.


Vel møtt.


Velkommen til nytt skoleår 2022-23

Første skoledag er mandag 22. august.

SFO  åpner 1. august og har vanlig åpningstid 07.00 - 16.15

Besøksdag for våre nye 1. klasser

Hei,

Skolen arrangerer besøksdag for neste års 1. klasser 10. juni kl. 13.00-14.00. Foresatte og elever møter i skolegården (buen). Elevene blir ropt opp og fulgt til klasserommene av lærerteamet.

Det er store grupper i år og av hensyn til plass i klasserommet, så kan sannsynligvis bare en foresatt følge med inn i klasserommet.

Informasjon er sendt ut via Visma. Foresatte som ikke har aktivert app, eller e-post anmodes om å gjøre dette.Testing erstatter smittekarantene for nærkontakter

Slik blir reglene

www.regjeringen.no/no/aktuelt/testing-erstatter-smittekarantene-for-narkontakter/id2898321/ Finn frem skøytene - løkka er islagt.

Innskriving av nye 1.klassinger til skoleåret 2022-23

Innskrivingen vil være åpen f.o.m. 15. - 30. november 2021.

For veiledning, se hjemmesiden til Narvik kommune.


TIBIR

Skistua skole tilbyr TIBIR - "Tidlig innsats for barn og unge i risiko" fra og med høsten og skolestart 2021.

Dette er et tilbud som kan fremme trivsel og samarbeid i familier med barn i alderen 3 - 12 år.

Følg linken for videre informasjon: 

https://www.narvik.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/familietjenester/tibir-pmto/

Ta kontakt med skolen hvis dette er noe du / dere vil vite mer om. 

Kontaktperson er Toril R. Fjeldbakk


Velkommen til nytt skoleår 2021-22

Første skoledag er mandag 23. august.

SFO  åpner 2. august og har vanlig åpningstid 07.00 - 16.15

1 klasser 2021-22

Skoleåret 2021-22 vil bestå av to 1. klasser med ca 20 elever i hver klasse.  Lærere på trinnet vil være Evy-Ann Grønnli, Anita Lindal og Kristian D.  Morgan. 

I løpet av mai vil klassene bli satt sammen og kontaktlærer fordelt. 

Skistua skole arrangerer besøksdag i juni slik at elevene får møte hverandre, lærere, fagarbeidere og gjort seg litt kjent i skolen.

For de som ikke har fått skrevet sitt barn inn hos oss ennå, gjøres dette på skole.visma.com/narvik og under samtykker. Relevant informasjon om feks besøksdag vil deles via Visma Flyt skole. Det er derfor viktig at kontaktinformasjon er lagt inn i dette systemet.

AI - kunstig intelligens i leseopplæringen.

Skistua skole tar i bruk Lexplore som støtte i leseopplæringen.

Skistua skole samarbeider med Lexplore om leseopplæring ved hjelp av ny teknologi. Spennende forskningsbasert verktøy med gode resultater.

Slik fungerer det: https://www.lexplore.com/no/slik-fungerer-det/Koronasituasjonen januar 2021

For å begrense økning i smitten i januar har regjeringen besluttet at alle landets ungdomsskoler og videregående skoler skal gå over til rødt nivå uavhengig av det lokale smittenivået.  Barnehager og barneskoler står på samme nivå som før jul - gult.

Juleferie.

Skistua skole ønsker alle elever, foresatte og andre samarbeidsaktører en riktig 

God Jul og Godt Nytt år.

Innskriving av nye 1. klassinger til skoleåret 2021-2022

Innskriving av elever som er født i 2015 og skal starte i 1. klasse skoleåret 2021-2022. 

For veiledning, se hjemmesiden til Narvik kommune. 

Mat og måltider – en viktig del av et godt læringsmiljø.

Skistua skole ser at fra et læringsperspektiv er måltidene en grunnleggende faktor for å fremme konsentrasjon og læring. Gode rammer for måltidet, med ro og nok tid til å nyte maten, gir grunnlag for gode måltidsopplevelser og trivsel. Medbrakt mat er fremdeles vanligst til lunsjpausen. Mat- og drikketilbudet, og det øvrige arbeidet med mat og måltider i skole og SFO, har stor betydning for elevenes kosthold og matvaner, og dermed helse, både på kort og lang sikt. Skistua skole følger nasjonale retningslinjer og oppfordrer til rett mat og dialog om temaet ved behov.

Hva er digital mobbing?

Foresatte, lærere og alle andre som observerer endring i adferd hos våre barn - vær OBS!! Ta deg tid til å lese disse forskningsbaserte tekstene.

https://laringsmiljosenteret.uis.no/skole/mobbing/hva-er-mobbing/digital-mobbing/hva-er-digital-mobbing-article114802-21206.html

https://laringsmiljosenteret.uis.no/getfile.php/13152254/L%C3%A6ringsmilj%C3%B8senteret/Pdf/Mobbing/Mobbing-veileder.pdf

Ikke vær naiv å tro at eget barn ikke driver med digital mobbing.

Hvorfor mobber man digitalt?

Hovedmotivet for å mobbe andre på tradisjonell måte og digitalt er det samme; makt over den man utsetter for noe negativt og tilhørighet til/med de man plager samen med; proaktiv aggresjon.


Skistua skole - informasjon om koronasituasjonen.

Fra høsten planlegger skolene for en mer normal skolehverdag der vi følger gult nivå i trafikklysmodellen. Det betyr at hele skoleklasser kan være samlet og at alle elever skal få et fulltidstilbud på skolen med ordinære skoledager. 

Link til utfyllende informasjon: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/skole-korona/

Første skoledag skoleåret 2020/2021

Første skoledag for skoleåret 2020/2021 er mandag 17.08.20.
Starttidspunkt for klassene: 

2. -7. klasse kl. 08:30 til ca. 11:00

Alle møter i skolegården.  Informasjon angående 1. klassene og om foresatte kan delta sammen med elevene i klasserommet vil komme.


Vi gleder oss til nytt skoleår :)

Halv plass ved Skistua SFO

Som de fleste sikkert har fått med seg så kan Narvik kommune nå tilby halv plass på SFO. Ved Skistua skole har vi bestemt at dere foresatte  i stor grad kan styre selv hvordan plassen skal være, så lenge dere holder dere til inntil 12 timer pr. uke.  

Pris for full plass er 2511,-

Halv plass er 1883,-

Stengt pga planleggingsdag


Fredag 14.08.20 vil SFO og Brumlemann holde stengt pga planleggingsdag.
Vi starter opp igjen første skoledag 17.08.20 til vanlig tid :)


Vi ønsker å informere om at det er oppdaget hodelus hos enkelte elever i klassen. For å få bukt med problemet, ber vi dere sjekke alle i husstanden så snart som mulig med lusekam. Kun om alle bidrar, vil det være mulig å bli kvitt hodelus i nærmiljøet.

Vi ønsker å informere om at det er oppdaget hodelus hos enkelte elever i klassen. For å få bukt med problemet, ber vi dere sjekke alle i husstanden så snart som mulig med lusekam. Kun om alle bidrar, vil det være mulig å bli kvitt hodelus i nærmiljøet.