Skolehelsetjenesten

Velkommen til skolehelsetjenesten.

Skolehelsetjenesten har som formål, i samarbeid med foresatte og skolen, å fremme elevens totale helse og forebygge sykdom og skader. Det betyr både å ha blikk for den enkelte elev, men også for miljømessige forhold som kan ha innvirkning på elevenes situasjon.

I skolehelsetjenesten arbeider helsesykepleier, fysioterapeut og lege. Vi har taushetsplikt så lenge det ikke er fare for liv og helse.

Skolehelsetjenesten har faste opplegg med helseopplysning og vaksinasjon, samt en “åpen dør” for alle barn og foreldre som ønsker råd og veiledning knyttet til elevenes helse og trivsel. Det kan være relatert til skole eller hjemmeforhold. Helsesykepleier tilbyr individuelle samtaler, grupper eller klasseundervisning på bakgrunn av at eleven selv, foreldrene eller lærer tar kontakt.

Alle barn har rett til skolehelsetjeneste i følge “Lov om helsetjeneste” i kommunen.

Jeg håper at terskelen for å ta kontakt er lav, og ser frem til et godt samarbeid til elevenes beste. Det er mulig å legge igjen beskjed til helsesykepleier hos sekretær ved skolen, hvis dere ikke får tak i helsesykepleier.

Helsesykepleier: Yvonn Hestnes

Kontortid: Mandag - fredag 08:30 -14:30

Sted: kontor i 1.etg., inngang fra parkeringsplassen

Mobil: 94146409 -Yvonn
Faste oppgaver for helsesykepleier i skolehelsetjenesten:

1. klasse

Skolestartundersøkelse både hos helsesykepleier og lege. Alle får tilbud, og dette gjennomføres på høsten etter skolestart. Helsestund i klassen hvor helsesykepleier, fysioterapeut og lege har forskjellige stasjoner med elevene hvor ulike temaer blir snakket om.


2. klasse

Vaksine mot difteri, stivkrampe, polio og kikhoste. Her ønsker vi at foresatte følger eleven til vaksineringen.

https://www.fhi.no/sv/vaksine/barnevaksinasjonsprogrammet/vaksinene-i-barnevaksinasjonsprogrammet/vaksine-mot-difteri-stivkrampe-kikhoste-og-poliomyelitt/Fullskjermvisning er tilgjengelig via Vimeo

Psykologisk førstehjelp undervisning i klassen der vi snakker om følelser, og hvordan eleven selv kan lære å takle følelsestrøbbel og vanskelige situasjoner på gode måter. Vi snakker om de røde/onde og ødeleggende tankene, og de grønne/gode hjelpsomme tankene. http://www.solfridraknes.no


3. klasse

Helsesamtale med tilbud om måling av vekt og lengde.

5. klasse

Undervisning om pubertet, hygiene og egenomsorg. Vi deler klassen i jente og guttegrupper. Elevene får også med seg et hefte hjem “Hva skjer” som tar opp de temaene vi har snakket om.


6. klasse

MMR-vaksine (Meslinger, kusma, røde hunder)

Fullskjermvisning er tilgengelig via Vimeo


7. klasse

HPV-vaksine, alle jenter og gutter får tilbud om vaksine som forebygger livmorhals/anus og peniskreft.

https://www.fhi.no/sv/vaksine/barnevaksinasjonsprogrammet/vaksinene-i-barnevaksinasjonsprogrammet/vaksine-mot-hpv-humant-papillomavirus/Fullskjermvisning er tilgjengelig via Vimeo

Undervisning om samliv og seksualitet, forhold til kropp, sette egne grenser, holdninger, vennskap og sosiale medier. En forberedelse til overgangen fra barneskolen til ungdomsskolen.