Visma Flyt Skole

Alle skolene i Narvik kommune vil fra 01.01.2019 offisielt ta i bruk et nytt digitalt skoleadministrativt system. Dette innebærer at kommunikasjon mellom skole-hjem vil forgå på daglig basis i dette systemet. Alle foresatte med barn på Skistua skole vil få tilgang til dette systemet tidlig på nyåret 2019.


Eksempler på hva som vil være mulig er:

* fraværsføring

* permisjonssøknader

* vurdering

* innskriving skole

* søknad SFO

* meldinger til og fra skolen


Skistua skole har allerede begynt å implementere systemet og driver opplæring for våre ansatte. Det kan hende noen av dere har fått meldinger fra skolen allerede. Det går automatisk mail hjem til foresatte ved fravær. Kommer eleven for sent til timen vil det først bli registrert fravær, men dette endres så snart eleven er på skolen. Dette får dere bedre oversikt over når dere kan logge inn i systemet. Allerede nå er det mulig for foresatte og logge inn i systemet, men vi presiserer at vi ennå er i en oppstartfase og ber om forståelse for det.


Systemet vil også ha en appfunksjon slik at dere kan bruke dette via mobiltelefonen. Systemet er sikkert og har to-trinns pålogging, akkurat slik dere logger på i bank eller helsetjenester. Appen heter Min skole


Dere vil også kunne se alle persondata på dere selv og deres barn som finnes i systemet, og dere har mulighet til å endre f.eks mail, adresse, mob nr o.l. hvis det skulle være nødvendig.

Brukerveiledning ligger her på siden samt på hovedsiden i Visma Flyt

Oppdatert info Visma Flyt.pdf
VFS_Foresatte.pdf