Samarbeidsutvalget

Samarbeidsutvalget Skistua skole

Samarbeidsutvalget (SU) er skolens øverste rådgivende organ og her er alle partene i skolen representert: elever, foreldre, undervisningspersonalet, andre tilsatte og to representanter fra kommunen, hvor rektor skal være den ene. SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.

SU kan uttale seg om følgende:

Samarbeidsutvalget 2023-24 ved Skistua Skole består av: 

Halvar Nilssen(Kommunen)

Mia F jensen (Kommunen)

Marit Holtet(FAU)

Ingrid Opshaug - FAU

Anne Evju( politiker)

Sandra Nikolaisen (renholder)

Kenneth Søreng (Tillitsvalgt)

Lilly Sommersel - elevrepr.

Matheo Storhaug -(elevrådet)