Samarbeidsutvalget

Samarbeidsutvalget Skistua skole

Samarbeidsutvalget (SU) er skolens øverste rådgivende organ og her er alle partene i skolen representert: elever, foreldre, undervisningspersonalet, andre tilsatte og to representanter fra kommunen, hvor rektor skal være den ene. SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.

SU kan uttale seg om følgende:

  • Ordensreglementet
  • Skolens informasjonsvirksomhet
  • Virksomhets- og utviklingsplaner for skolen
  • Forslag til budsjett
  • Prinsipper for valg av bøker til skolebiblioteket
  • Plan for hjem-skole-samarbeid
  • Skolevurdering
  • Trafikkforholdene
  • Skoleskyss
  • Planer for ombygging og vedlikehold av skoleanleggene

Samarbeidsutvalget 2018/19 ved Skistua Skole består av:

Ørjan Halvorsen (Kommunen)

Torunn How/Gunn-Anne Hagen (Kommunen)

Christine Bussoli (FAU)

Jeanette Friis (FAU)

Baard Arnøy (vara FAU)

Tor-Petter Nygård (Ansatte)

Lin Eli (Tillitsvalgt)

Vebjørn og Siri (Elevrådet)