Samarbeidsutvalget

Samarbeidsutvalget Skistua skole

Samarbeidsutvalget (SU) er skolens øverste rådgivende organ og her er alle partene i skolen representert: elever, foreldre, undervisningspersonalet, andre tilsatte og to representanter fra kommunen, hvor rektor skal være den ene. SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.

SU kan uttale seg om følgende:

  • Ordensreglementet

  • Skolens informasjonsvirksomhet

  • Virksomhets- og utviklingsplaner for skolen

  • Forslag til budsjett

  • Prinsipper for valg av bøker til skolebiblioteket

  • Plan for hjem-skole-samarbeid

  • Skolevurdering

  • Trafikkforholdene

  • Skoleskyss

  • Planer for ombygging og vedlikehold av skoleanleggene

Samarbeidsutvalget 2021-22 ved Skistua Skole består av:

Halvar Nilssen(Kommunen)

Katarina Dåbak(Kommunen)

Eyvind Hanssen(FAU)

Gunnar Gamst ( politiker)

Sandra Nikolaisen (renholder)

Barbro Reinholdsen (renholder)

Alf B Jenssen (Tillitsvalgt)

Isak Saltvik(Elevrådet)

Mari Haraldstad (elevrådet)