Elevrådet

Elevrådet

Elevrådet på Skistua skole har tillitsvalgte/representanter fra 4.-7. klassetrinn + vara.

Skoleåret 2021/2022 er elevrådslederne fra 7.klassetrinn: Isak og Mari. Lærerrepresentant: Katarina Dåbak.

Saker vi arbeider med er i hovedsak å følge opp miljøet i klassen, skolegård og nærmiljø. Det gjennomføres møter hver femte uke.

Tillitsvalgte har som oppgave å informere klassen om elevrådets arbeid, samt bringe videre saker fra klassen.

Lederne deltar på skolens Samarbeidsutvalg-møter, og har også ulike oppgaver som for eksempel åpninger, eller taler på skolens fellesarrangement.