Trivselsregler

TRIVSELSREGLER FOR SKISTUA SKOLE

HOVEDREGEL

VÆR MOT ANDRE SLIK DU VIL ANDRE SKAL VÆRE MOT DEG!

1. Trivsel – alle skal være trygge på skolen og på skoleveien.

Vi mobber ikke hverandre.

Vi skal forsøke å hjelpe elever som blir mobbet.

Vi skal være sammen med elever som lett blir alene.

Hvis vi vet at noen blir mobbet, skal vi fortelle det til lærerne og de voksne

hjemme.

2. Høflighet og respekt for hverandre.

Voksne og barn skal være høflige og respektere hverandre.

Elever skal rette seg etter tilsnakk fra en voksen.

Alle må møte på skolen i tide og være godt forberedt.

3. Helse – ta godt vare på kroppen din.

Ingen får bruke rusmidler eller tobakk på skolens område.

Vi spiser sunt og godt.

Vi holder oss i god fysisk form.

Vi holder det ryddig rundt oss.


Hva skjer hvis noen ikke respekterer våre felles regler?

1. Tilsnakk fra lærer/assistent.

2. Bortvisning fra undervisningsøkt (med tilsyn).

3. Samtale med hjemmet, evt. melding.

4. Alvorlig samtale med lærer eller rektor.

5. Bortvisning fra skolen for resten av dagen eller deler av dagen.

6. Innskrenking av rettigheter.

7. Erstatningsansvar hvis en ødelegger noe.

8. Mobbesaker behandles som enkeltvedtak etter forvaltningsloven.


Husk:

· Det er ikke lov å bruke mobilen på skolens områder i skoletida.

· Alle skal holde skolebygget, møbler og utstyr i orden. Ikke ødelegg noe noe ved å knuse ruter, lage riper i bordplata, tegne på vegger og lignende.

· Alle bruker innesko inne. Utesko settes på hylla.

· Vi skader og sårer ikke andre personer med vold eller ord.

· Skolen åpner kl 08.30. Ingen elever kan være inne før dette, dersom det ikke er gjort avtale med rektor.

· Meldingsboka skal brukes til beskjeder mellom hjem og skole.