Vedtekter

FORSKRIFT OM SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) FOR NARVIK KOMMUNE Lovhjemmel: Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 13-7 og Forskrift om rammeplan for SFO. Følgende av opplæringslovens regler gjelder for SFO: Kapittel 9A om elevens skolemiljø, § 10-9 om politiattest, § 9-7 om forbud mot ansiktsdekkende plagg og § 13-5 om plikt til å samarbeide med barnehagen om overgangen til skolen. Enkelte av reglene om skyss gjelder også for elever i SFO. For mer info se UDIR sin side “Regelverk for skolefritidsordningen SFO