Mobbing

Ønsker du å varsle om mobbing eller krenkelse? 

Ta kontakt med skolen: 

Skistua skole er kvalifisert som Olweusskole. Det betyr at Skistua skole arbeider i overensstemmelse med Olweusprogrammet mot mobbing og antisosial atferd og oppfyller følgende kriterier:

- Har innført Olweusprogrammet

- Har innført system for kvalitetssikring av Olweusprogrammet

- Har revidert system for kvalitetssikring av Olweusprogrammet våren 2012.

Les mer om Olweusprogrammet her